Buzz marketing, a kampania informacyjna dla branży farmaceutycznej

Branża farmaceutyczna w zakresie działań marketingowych jest w znacznym stopniu ograniczana ze względu na obowiązujące prawo. Promocja leków została uregulowana w ustawie Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych. W myśl przepisów zabrania […]